Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Покана за участие в Национална научна конференция „Докоснатият блян: 110 години от освобождението на Тракия“

През 2023 година се навършват 110 години от приключването на Балканската война, в която обединените в Балканския съюз народи слагат край на петвековното османско господство на Балканите. С невиждана храброст и патриотизъм,  водени от идеята за свобода и национално обединение българските войски печелят решаващите за изхода на войната битки на тракийския фронт, увенчани с Одринската епопея от март 1913 г. Лондонският мирен договор от 17 май 1913 г. слага край на Балканската война и затвърждава българските успехи в Тракия, неоспорвани от нейните съюзници.

В чест на 110-годишния юбилей от Балканската война и в памет на съдбата на българите от Тракия, Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт Ви канят да участвате в Национална научна конференция на тема: „110 години от освобождението на Тракия“, която ще се проведе на 17 май 2023 г. в град София. Целта на конференцията е да осмисли от гледна точка на историческата дистанция  и да предложи съвременен прочит на Балканската война от 1912-13 г. и ролята й в съдбата на тракийските българи, да внесе в научно обращение нови факти и документи, да потърси мястото й в колективната и индивидуалната памет.

Научната дискусия ще обхване следните примерни тематични направения:

- Тракия в българската външна политика (1878-1912).

- Войната и свободата: Военните операции на тракийския фронт 1912-1913 г.  Одринската епопея.

- Участието на тракийските българи в Балканската война.

- Дипломатически аспекти на Тракийския въпрос през Балканската война. Лондонският мирен договор от 17/30 май 1913 г.

- Балканската война в паметта на съвременниците и поколенията: разкази и спомени за Балканската война в Тракия; отражението й в литературата и изкуството,  в семейните хроники, медиите  и социалните мрежи.
  
Темите на докладите трябва да бъдат заявени не по-късно от 31 март 2023 г. Според предварително уточнения регламент за всеки доклад са определени до 15 минути. Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в Известията на Тракийския научен институт. Всеки участник трябва да представи пълния текст на изложението си на електронен носител в обем до 15 стандартни страници (1800 знака).

Моля, изпращайте заявките за участие до Организационния комитет на адрес:

tni_sofia@abv.bg

vkprodanov@gmail.com


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн