Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Продължава работата по Енциклопедия Тракия

На 16 юли 2018 г. в сградата на СТДБ – София се проведе среща на главната редакция на „Енциклопедия Тракия“ начело с чл. кор. д.ф.н. Васил Проданов –  председател на ТНИ. Бяха представени резултатите от свършеното до сега и се обсъдиха някои въпроси, възникнали в хода на работата. Формираха се няколко работни групи, които до края на месец юли трябва да „изчистят“ спорните моменти, свързани с разработването на отделни статии от топонимията, стопанската история, биографиите на личности от политическата и културна история на Тракия и др.

По време на дискусията бе обърнато специално внимание на няколко проблема:

• фиксирането на броя на страниците по всяко от тематичните направления с първоначално разделение на статиите на три групи в зависимост обема им;
• обединяването на съдържанието на общите термини;
• фиксирането на границите на Тракия в рамките на историята на тракийските българи. Един или друг регион извън България е значим за нас в степента, в която в определен исторически период е бил свързан с историята на траките и тракийските българи.

До октомври окончателно ще бъдат предадени словниците и след това – сключени договори за енциклопедията с хоризонт на завършването й от две години.

В срещата участва и председателят на СТДБ Красимир Премянов, който отново подчерта голямата обществена значимост от написването на „Енциклопедия Тракия“ и насърчи участниците да продължат и изведат до успешен край мащабния интердисциплинарен проект.

Следващата работна среща на главната редакцията е насрочена за края на октомври 2018 г.   

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн