Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Приключи националният конкурс за средношколци на тема: „100 години от Балканските войни и разорението на тракийските българи”

Приключи националният конкурс за средношколци на тема: „100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ И РАЗОРЕНИЕТО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ”, организиран от Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт. В него взеха участие 104 ученици от цялата страна,  с общо 102 разработки.

За голяма радост на организаторите в конкурса се включиха изключително много млади хора с текстове и разработки, които показаха тяхната съпричастност към историята – не просто като учебна дисциплина, а към историята на тяхното семейство или родно място.

Представените творби обхващат всички зададени категории и са най- разнообразни по жанр, подход, изразни средства и методи за пресъздаване на епохата. Това, че участниците бяха от всички краища на България, придаде на конкурса национално представителен характер.

Високото равнище на изпратените разработки и силната лична мотивация на техните автори, която прозира в повечето работи, силно затрудни журито с председател чл. кор. проф. дфн Васил Проданов - Директор на Тракийския научен институт и членове: Никола Инджов, проф. дин Светлозар Елдъров, проф. д-р Искра Баева, Соня Ангелова, д-р Ваня Стоянова  - научен секретар на ТНИ. При оценяването на конкурсните творби те се ръководеха от критериите за: информативност и съдържателност, лично отношение и творчески принос към темата, оригиналност, познаване на епохата и обща историческа култура.

При запазена пълна анонимност на работите на журито бяха необходими три тура, за да стигне накрая до единодушното мнение кои да бъдат десетте отличени разработки, чиито автори след разкриване на самоличността им се оказаха 11. Те са:

Станислав Миленов Малчев – 12 Д клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград - „100 години от Балканските войни и разорението на тракийските българи“ ;

Алексия Янева Алексиева – 8 А клас, СОУ „Христо Ботев“,  Айтос – „100 години от Балканската война и разорението на трайкийските българи – Документален спомен;

Николай Николаев Стоянов – 12 клас, СОУ „Христо Ботев“, Нова Загора – „Тракийските българи и техните наследници“;

Атанас Василев Груев – 8 Б клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград – „Народната епопея през Балканската война и катастрофата на България в Междусъюзническата война“;

Петя Димитрова Христова – 11 клас, СОУ „Екзарх Антим Първи“, Казанлък, град Мъглиж -  „Това не се забравя!!!“

Мария Николаева Грудева – 10 клас, СОУ „Д-р Петър Берон“, Свиленград -  „Разорението и родовата памет“;

Светлана Христова Йорданова – СОУ „Паисий Хилендарски“, Дупница – „100 години от Балканските войни“ /художествено табло/;

Дани Мирославов Пенев – 9 А клас, СОУ „Бачо Киро“, Павликени – „Балканските войни 1912-1913 г. и разорението на тракийските българи“ /визуална компютърна презентация/;

Жечко Стефанов Попов – 14 години, Свиленград, ул. „Иван Вазов“ № 11 А -  „Спомени като приказка с тъжен финал“ и документални приложения;

Пламен Георгиев Стаматов, Милица Тошкова Костадинова – ПГИ „Проф. Димитър Табаков“, Сливен – Схеми и карти на битки от Балканските войни.

Наградата за всички тях – посещение в Европейския парламент в Брюксел – ще се осъществи на 5 и 6 юни т.г. СТДБ ще влезе допълнително във връзка с всеки от тях за уточняване на детайлите по пътуването (за контакти: Ваня Стоянова, ТНИ; email: tni_sofia@abv.bg; тел. 02/987 48 96)

Всички участници ще получат морални и материални награди и ще бъдат отличени с диплом. Впечатлено от работите на средношколците, журито предлага всички отлични и много добри творби да бъдат поместени на сайта на СТДБ и на страниците на в. „Тракия”. Особено ценни са събраните спомени и житейски разкази, които заслужават самостоятелно издание.

Журито изказва специална благодарност на всички преподаватели, чиято помощ и стимул са били изключително полезни и ценни за  участниците. От информацията в „малките пликове” научаваме имената на: Румяня Раденкова – ГПЧЕ „Екзах Йосиф“, Разград; Николай Димитров – Айтос;  Диляна Стефанова и Галя Георгиева – СОУ „Христо Ботев“, Нова Загора; Галина Ганева – СОУ „Д-р Петър Берон“, Свиленград; Радослав Стоянов, Веселина Бурмова, Мариана Стефанова   – ПГТ „Пенчо Семов“, Габрово; Й. Чавдарова, Диана Георгиева, Станка Вълова – ГПЧЕ „Христо Ботев“, Кърджали; Йолина Йорданова – ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана. Йорданка Благова – СОУ „Хр. Ясенов“ – Етрополе; Таня Станчева – ХГ „Д. Дамянов“ – Сливен;   

По мнение на журито, Националният конкурс за средношколци на тема: „100 години от Балканските войни и разорението на тракийските българи” е изпълнил основната си цел, а именно – да  насърчи интереса на младите хора към историята на своя род и роден край, да ги подтикне към размисъл за това какво носим в умовете и сърцата си от миналото, за да знаем кои сме и какви искаме да бъдем.

На победителите – честито! На тях и на всички останали пожелаваме да продължат своето „пътешествие в историята” и да не прекъсват връзката си с нас.  Нашите срещи тепърва предстоят!

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн