Архив - Събития-Регионални 2011-2023
 
 


Тракийски дружества
ТНИ-филиал Варна представи научния сборник „Бележити тракийци, свързани с Варненския край“

Проф. Маринела Грудева

Първи том на сборника статии „Бележити тракийци, свързани с варненския край“ е вече в ръцете на варненските читатели. Той е дело на вдъхновен и задълбочен научно-изследователски труд на екип от известни български учени, писатели, творци и общественици, сред които: проф.д.ист.н. Светлозар Елдъров, доц. д-р Геновева Михова, Стоян Райчевски, Борислав Дряновски, Симеон Кулиш, Николай Илчев, Валерий Пощалов.

Официалното представяне на сборника бе осъществено на 07.09.23г. в концертната зала на радио Варна, при изключителен интерес. Организатори на проявата бяха Филиалът на Тракийския научен институт във Варна и Регионалното тракийско дружество.

В съдържателно отношение, сборникът представлява една изключителна историческа и научно-изследователска ценност, тъй като се явява носител на полезна информация за живота и делото на известни и по-малко известни личности, с тракийски произход, допринесли за развитието и просперитета на гр. Варна, Варненския край и на страната ни, като цяло.

В словото си, при откриването на срещата с варненската публика, доц. д-р Геновева Михова, сподели информация за мотивите и усилията за издаването на сборника и изказа благодарност за подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна.
Акценти от съдържанието, на включените в сборника статии и от личностната и професионалната ангажираност на техните автори с проблематиката,  представи проф. д-р Маринела Грудева – зам. председател на РТД – Варна.

Впечатления от първото издание споделиха: г-жа Антония Йовчева – директор на общинска дирекция „Култура и духовно развитие“, г-жа Елка Няголова – известен поет, писател, публицист и общественик, г-н Апостол Апостолов – председател на Македонското дружество „Гоце Делчев“ във Варна.


 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн