Архив - Новини 2014-2015
 
 


Тракийски дружества
Работно заседание на редакцията на енциклопедия „Тракия“

На 22 юни 2015 г. се проведе работно заседание на Главната редакция на един от най-мащабните проекти на СТДБ И ТНИ – енциклопедия „Тракия“. В работата му взеха участие г-н Красимир Премянов – председател на Съюза и чл. кор. проф. Васил Проданов – директор на Тракийския институт.

Участниците в срещата – изявени изследователи на Тракия и тракийските българи, утвърдиха  разработените по-рано проекти за  концепция, структура, тематично-хронологични направления и обем на изданието. 

Припомняме, че реализирането на тази  идея е подкрепено от  ВК на СТДБ и ръководството на ТНИ и присъства като приоритетна задача в работата им през  2012 – 2015 г. Тя е част от споразумението за сътрудничество между ТНИ и СТДБ, от една страна и БАН, от друга. В Инициативния комитет са включен държавници, общественици, учени  и тракийски деятели.

За успешното изпълнение на проекта се разчита на активното участие на всички тракийци, ще се търси и широка научна, обществена и държавна подкрепа.   
 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн