Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Работна среща на актива на ТЖС

На 30 юни 2018 г. г. в гр. Поморие се проведе работна среща на актива на Тракийски женски съюз при Съюза на тракийските дружества в България. В срещата участваха членове на Националния съвет, председателки на тракийски дружества и на женски секции към дружествата в страната.

Срещата протече при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на национално равнище и по места във връзка с отбелязване на 85 г. от създаване на ТЖС;

2. Подготовка за провеждане на Национален тракийски събор в с. Аврен;

3. Подготовка за провеждане на честването на 85 г. от създаване на ТЖС.

По точка първа се отчете и обсъди дейността на национално ниво и в отделните дружества във връзка с отбелязване на 85 години от създаване на ТЖС. Набелязани бяха и нови задачи, във връзка с предстоящото честване.

За награждаване на изявени жени, деятелки на ТЖС, бе утвърдена комисия в състав: Елена Мурджева  и Иванка Мечева - съпредседателки на ТЖС, Стефка Костова - зам. председател на ТЖС,  Божанка Николова - председател на ТД в гр.Средец и Милка Спасова - председател на ТД гр. Карнобат.

По точка втора  от обявения дневен ред бяха обсъдени датата за провеждането на събора  в с. Аврен, сценария и организационни въпроси.

По точка трета се взе решение официалното честване на 85 години от създаването на ТЖС, да се проведе на 27 октомври 2018 г.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн