Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Учредяване на Регионален съвет на тракийските дружества в Бургаска област

На 16 юни 2017 г. в Бургас се проведе среща на председателите на тракийските дружества от общинските центрове на Област Бургас.

На срещата присъстваха Кр. Премянов – председател на СТДБ, Михаил Вълов-заместник-председател на ЦР на СТДБ, посланик Георги Димитров – член на ЦР на СТДБ.

От общините в срещата участваха: Гено Пухов – заместник-председател на ВК на СТДБ и председател на ТД „Яни Попов”, Созопол; Лазар Япаджиев - член на ВК на СТДБ и председател на Тракийско дружество-Несебър; Елена Мурджева - член на ВК на СТДБ и председател на ТД „Одринска епопея” в Поморие; Божанка Николова – председател на Тракийско дружество в Средец; Георги Бъклев – председател на ТД в Малко Търново; Милка Спасова - член на ВК на СТДБ и председател на ТД „Капитан Петко Войвода” в Карнобат. Участие в срещата взеха още Янка Шурелова от Бургас, Ветка Кесова от с. Черни връх, Мара Кралева от Средец, Лазар Налбантов от Средец и Димо Карабелов от Бургас (последните двама са бивши председатели на ТД „Антим I” в Бургас).

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за учредяване на Регионален съвет на тракийските дружества (РС на ТД) в Бургаски регион, който ще има за цел реализация на основните цели на СТДБ, съгласно Устава на Съюза и Статута на Регионалните съвети, утвърден от Върховния комитет през 2007 г.

2. Избор на ръководство на Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаски регион.

3. Разни.

Решения:

По т. 1. След проведена дискусия предложението за учредяване на Регионален съвет на тракийските дружества в Бургаски регион като структура на СТДБ, съгласно Устава на Съюза и Статута на Регионалните съвети, беше гласувано и прието с пълно единодушие от присъстващите.

По т. 2. Ръководството на РС на ТД в Бургаски регион бе избрано единодушно. За председател на РС бе избран Гено Пухов, а за секретар – Лазар Налбантов. Председателят на РС предложи на следващо заседание да се обсъди въпроса за избор на съпредседател.

В т. Разни председателят на СТДБ информира присъстващите, че освен дружествата в Бургас и Кърджали, Пловдивското дружество, оглавено от Нонка Матова също напуска Съюза. 

Регионалният съвет на тракийските дружества в Бургаски регион прие Декларация, с която се обявява за запазване единството на Съюза на тракийските дружества. Пълният текст на декларацията публикуваме по-долу.


Декларация
от
Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаски регион

Ние, членовете на Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаски регион единодушно се обявяваме за запазване единството и целостта на СТДБ. Тракийската организация в България е създадена и е действала на принципа на единството!

Не приемаме опитите на председателите на тракийските дружества в Бургас, Кърджали и Пловдив да разбият единството на тракийската организация, която десетилетия наред  обединена и единна е защитавала правата и интересите на тракийци.

Заставаме зад ръководството на Съюза на тракийските дружества, подкрепяме решенията на Върховния комитет и  Декларацията на Тракийския младежки съюз. Ще дадем всичко от себе си, за да съхраним и изпълним с достойнство заветите на учредителите на тракийската организация, създадена преди 120 години.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн