Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Пети Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ - 24 - 25 септември 2022 г. , гр Бургас

През 2022 година една от големите български народни певици Калинка Згурова, чества своя житейски юбилей и  60-годишна творческа дейност. Доказала безспорния си талант на първия за България събор-надпяване в с. Граматиково през 1960 г., Калинка Згурова изгражда своята певческа кариера в професионалните школи на Ансамбъл „Пирин“ и Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио (известен с името си „Мистерия на българските гласове“).

В Златния фонд на БНР и фонотеките на регионалните му станции певицата има над 300 самостоятелни песни, и солови участия в дуетни, камерни и хорови песни.

Калинка Згурова е значима личност в Тракийската организация и радетел в отстояването на тракийската кауза, член на Върховния комитет на СТДБ, тя е съмишленик и участник в тракийските събори и мероприятия, любима изпълнителка на поколения тракийци.

През юбилейната 2022 година, певицата ще реализира няколко творчески проекта, между които:

1. V Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ –  24 – 25 септември 2022 г., Културен дом НХК гр. Бургас.

2. Юбилеен концерт и представяне на двоен албум „Повей от Странджа“ 24 септември 2022 г., Културен дом НХК гр. Бургас.

Основни организатори на двете събития са Община Бургас, Съюз на тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Странджа“ гр. Бургас и НЧ „Преображение -2017“ гр. Бургас.

Регламент и заявка за участие в Пети Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“&

Националният фолклорен конкурс „С  песните на Калинка Згурова” се организира и провежда за пети път в град Бургас. Под патронажа на Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов

Конкурсът е на името на голямата странджанска певица Калинка Згурова и има за цел да се популяризира репертоара на певицата, да се съхранят песенните образци на фолклорното богатство от  Странджа и Тракия.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

- Да се съхрани и популяризира певческото богатство на Странджа и на нейната гласовита представителка Калинка Згурова.
- Да се приобщи младото поколение и учениците  към музикалния репертоар на Калинка Згурова.
- Да се създаде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования в областта на песенното ни фолклорно богатство.
- Да се покажат певческите достижения на колективи  и от други възрастови групи, като се осъществи приемственост между поколенията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

- В националния конкурс „С песните на Калинка Згурова” право на участие имат индивидуални изпълнители от всички възрастови групи, както и вокални групи за автентичен и обработен фолклор от цялата страна, също без ограничение на възрастта.
- В конкурса „С песните на Калинка Згурова” всички индивидуални и колективни изпълнители участват общо с две песни, като едната задължително е от репертоара на певицата.
- За индивидуалните изпълнителите, които ще се състезават за най-голямото отличие „Приз Калинка Згурова” е препоръчително да изпълнят две песни от репертоара на певицата.
- Индивидуалните  изпълнители от III-та и IV-та групи се представят задължително с бавна песен – до 2 куплета, и бърза песен – до 3 куплета.
- Вокалните групи изпълняват 2 песни, до 6 минути, една от които задължително от репертоара на певицата.
- Камерните вокални групи изпълняват две обработени песни, една от които задължително е от репертоара на Калинка Згурова, с общо времетраене на песните до 7 минути.
- Музикалният съпровод е по желание на изпълнителите и може да бъде с оркестър или на синбек.
- Редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците.
- Всички участници попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес или по електронната поща.
- Всички участници заплащат такса за правоучастие.
- Всички участници получават грамота за участие.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

- Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи. Председател на журито е Калинка Згурова.
- Класираните изпълнители и групи получават награди и дипломи.
- Изпълненията се класират в следните възрастови групи:

• Индивидуални изпълнители:
1. Първа възрастова група до 8 години.
2. Втора възрастова група от 9 до 14 години.
3. Трета  възрастова група от 15 до 19 години.
4. Четвърта възрастова група над 20 години.

• Вокални групи:
1. Първа възрастова група  до 6 години.
2. Втора възрастова група от 7 до 14 години.
3. Трета възрастова група от 15 до 19 години.
4. Четвърта  възрастова група над 20 години.

• Камерни вокални групи:
1. Първа възрастова група  до 14 години.
2. Втора възрастова група от 15 до 19 години.
3. Трета възрастова група над 20 години.

- Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.
* Таксата за правоучастие се заплаща в деня на явяване на участниците, както следва:
- За индивидуален изпълнител – 15 лв.
- За вокална група – 8 лв. за участник
* При  заявено желание от страна на участниците организаторите осигуряват съпровождащ оркестър, който се заплаща в деня на явяването.   Таксата за съпровод е 10 лв. за участие /индивидуално или групово/.

Пътните разходи, нощувки и дневни са за сметка на участниците или представляващите ги организации.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА:
Културен дом НХК  – Бургас, пл. „Тройката“ № 1
24 и 25  септември  – от 9:30 часа в зрителна зала на  НХК.

Заявки за участие по образец се приемат до 15.09.2022г., на адрес:

8000 Бургас
бул. „Захари Стоянов” № 19
или на имейл адрес: konkurs_kalinazgurova@abv.bg
За повече информация:
GSM: 0888495959;

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА КАЛИНКА ЗГУРОВА“ ГР. БУРГАС, 24-25.09.2022 Г.

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ТРИТЕ ИМЕНА: …………………….………………..…………………………………………

ДАТА И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ: ………..………..……………………………………………

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: ………………..…………………………………..

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………...……………………………………………………………….

АДРЕС: …..…………………………………………………………………………..………….

РЕПЕРТОАР:
1. …………………………………..…………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………..

ВОКАЛНИ ГРУПИ:

ИМЕ НА ГРУПАТА: …..………………………………………………………………………....

ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….…………………………………………………………...

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………………….

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..………………………………………..

АДРЕС: …...……………………………………………………………………………………..
I-ВА ГРУПА ДО 6 Г.□   II-РА ГРУПА 7-14 Г.□  III-ТА ГРУПА 15 -19 Г.□   IV-ТА ГРУПА НАД 20 Г.□

РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..……..

КАМЕРНИ ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

ИМЕ НА ГРУПАТА: …..……………………………………………………………..…………...

ИМЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ: ………….………………………………………………..…………...
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: …………...…………………………………………………..………….

ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВА: …………..…………………………………………..

АДРЕС: …...…………………………………………………………………………….………..
I-ВА ГРУПА ДО 14 Г. □      II-РА ГРУПА 15 - 19 Г.□            III-ТА ГРУПА НАД 20 ГОД. □

РЕПЕРТОАР:
1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЪПРОВОЖДАЩ ОРКЕСТЪР:          □ ДА                              □ НЕ

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн