Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Представяне на книгата на доц. Б. Бужашка в литературния салон на Тракийския дом в столицата

Книгата „Източнотракийският въпрос в българо-турските дипломатически отношения“ (1913-2016) на доц. д-р Боряна Бужашка бе представена в литературния салон на Тракийския дом в столицата на  3 декември т.г. Книгата е издание на Съюза на тракийските дружества в България и  издателство „Захарий Стоянов“.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов откри премиерата с думи на благодарност към авторката, която извършва истински научен подвиг, представяйки в цялостно в монографично изследване Източнотракийският въпрос през призмата на дипломатическите отношения между България и Турция.  Освен това книгата е написана талантливо и в нея има много документални свидетелства, след  като авторката е направи  ла много усилия да се разсекрети архива на Министерството на външните работи. И не най-сетне тя е инструмент в отстояването на тракийската кауза. Красимир Премянов изтъкна и заслугите на доц. д-р Боряна Бужашка за създаването на експозицията в Метоха на Българската екзархия в Истанбул.

Проф. дин  Светлозар Елдъров в своето слово за монографичното изследване  на доц. Бужашка изтъкна, че ако се каже че то е научно значимо, оригинално и актуално, значи да го принизим до рамките на трафарета, битуващ в процедурите за академичното развитие у нас. Ще си позволя отговорно да заявя, че ако изследването трябва да бъде описано и оценено само с една единствена дума, тя ще бъде уникално. И тази уникалност  идва от документалната основа, от навременността, която в равна степен съчетава политическата острота на Източнотракийският въпрос в контекста на българо-турските  дипломатически отношения със засиления и оправдан обществен интерес към тях, както и с това, че научната стойност на изследването е съизмерима с неговото практико-приложно значение. Според него книгата на доц. д-р  Боряна Бужашка трябва да присъства в библиотеката на всеки потомък на тракийци или на всеки българин, за когото миналото на тракийските българи е част от националната ни съдба, редом с книгите на Любомир Милетич, на Стайко Трифонов, на Стоян Райчевски.

Прочетен бе приветствен адрес до доц. Бужашка от ректора на Университета за библиотекознание и информационни технологии проф. д. ик. н. Стоян Денчев. За книгата и автора говориха още посланик д-р Огнян Гърков, проф. Евгений Станчев, д-р Кръстьо Гергинов,  проф. дфн Ваня Добрева и др. В своето изказване доц. д-р Боряна Бужашка изтъкна, че нейният интерес бил предизвикан от факта, че цяло столетие продължават дипломатическите усилия на българските правителства за обезщетяването на имотите на тракийските бежанци и  на екзархийските имоти и тя започнала упорито да изследва тази тема. И с тази упоритост е извоювала и разсекретяването на архива на Външно министерство.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн