Актуално - Новини
 
 


Тракийски дружества
Общото събрание на ВК на СТДБ обсъди дейността на Съюза през 2021г. и прие план-програма за 2022г.

На 19 март т.г. в Дома на тракийци в София се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. На заседанието присъстваха членовете на Върховния комитет, председатели и членове на тракийски дружества от страната. Присъстващите имаха удоволствието да бъдат поздравени с две прекрасни изпълнения от известния композитор Хайгашод Агасян, член на ВК на СТДБ.

Събранието протече при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на СТДБ за 2021 г.

2.  Отчет за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2021 г.

3.  Приемане на план-програма за дейността на СТДБ през 2022 г.

4.  Приемане на бюджет на СТДБ за 2022 г.

5.   Прекратяване на членство в СТДБ.

6.  Приемане на нови членове в СТДБ.

7. Разни.

След като бе установено, че има кворум и събранието е законно, то бе открито от избрания за председател на заседанието Михаил Вълов - заместник-председател на Централното ръководство. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите членове на Върховния комитет: проф. Делчо Порязов, Тодор Коруев, Милка Спасова.

Красимир Премянов - председател на СТДБ изнесе доклад по отчета, в който подчерта, че въпреки трудностите, дейността на Съюза през 2021 година е била успешна.

В разискванията взеха участие член - кор. Иван Гранитски,  Десислава Костова - член на ЦР на СТДБ и съпредседател на ТМСБ, Стефан Колев - председател на ТД „Странджа“, Бургас, Иванка Мечева - съпредседател на Тракийския женски съюз, Димо Карабелов - председател на Тракийската национална инициатива „По пътя на Преображенци.“

Членовете на Върховния комитет гласуваха и одобриха единодушно доклада на председателя, отчета, финансовия отчет за 2021 г. и приеха план-програмата и  бюджета за 2022 година.

Представителите на ВК на СТДБ: член кор. проф. Георги Михов, Краснодар Беломорски - зам.- председател на ЦР на СТДБ, Мария Божкова и отец Чъкърък положиха от името на тракийци венец пред паметника на Капитан Петко войвода в Борисовата градина. 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн