Архив - Новини 2022-2023
 
 


Тракийски дружества
Заседание на ЦР на СТДБ

На 15 декември 2022 г., в Тракийския дом в гр. София се проведе  заседание на ЦР на СТДБ. Присъстващите почетоха с едноминутно мълчание  и ставане на крака, паметта на починалите членове на Централното ръководство – ген. Тодор Бояджиев и Петра Мечева.

ЦР на СТДБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6, ал. 7 от Устава, взе решение за свикване на  Общо събрание на СТДБ , което ще се проведе на 21.01.2023 г. от 11.00 ч. на адрес: София, бул. „Цар Освободител“ №7 – Централен военен клуб при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на СТДБ  за 2022 г.;

2. Отчет за изпълнението на бюджета на СТДБ за 2022 г.;

3. Приемане  на план - програма за дейността на СТДБ за 2023 г.;

4. Приемане  на бюджета на СТДБ за 2023 г.;

5. Прекратяване на членство в СТДБ /ВК/;

6. Приемане на нови членове на Общото събрание на СТДБ /ВК/;

8. Приемане на декларация на СТДБ /ВК/.

В т. Разни бяха обсъдени докладни записки по актуални въпроси и д-р Ваня Иванова бе утвърдена за Главен редактор н в. „Тракия“.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн