Актуално - Новини 2020-2021
 
 


Тракийски дружества
Неприсъствено заседание на ЦР на СТДБ

На 4 януари 2021 г. на основание на чл.7 (6) от Устава на СТДБ Централното ръководство  на Съюза проведе неприсъствено заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отлагане на обявеното Общо събрание на ВК на СТДБ, поради въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, визирани в Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. в условията на COVID-19.

ЦР на СТДБ взе решение да отложи провеждането на Общото събрание на ВК на СТДБ, обявено за 30.01.2021 г., което ще се насрочи след отменянето на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн