Архив - Новини 2018-2019
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Регионалния съвет на тракийските дружества в Старозагорски регион

На 2 август т.г. в Тракийския дом в Стара Загора се проведе заседание на Регионалния съвет на тракийските дружества от Старозагорски регион – Казанлък, Раднево, Ракитница, Енина,  Дъбово.

То бе водено от г-н Цанко Атанасов - председател Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора и председател на Регионалния съвет на тракийските дружества от Старозагорски регион.

Заседанието протече при следния дневен ред:

     1.Отчет на проведените мероприятия и предстоящи задачи

     2.Организационни въпроси,  касаещи дейността на дружествата в региона

По точка първа председателите отчетоха дейността си за изминалия период и информираха за предстоящите задачи до края на годината, както и за съвместната им работа с други НПО - организации и местни институции в съответните селища в региона.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с Националната програма на СТДБ и предстоящите мероприятия до края на годината.

На заседанието присъства г-жа Кирилка Иванова, член на ръководството на Старозагорското дружество и председател на Клуба на жената тракийка при Тракийско дружество „Одринска епопея“ - Стара Загора.

Председателят на Регионалния съвет на тракийските дружества - Стара Загора г-н Цанко Атанасов изказа благодарност на всички председатели за тяхната активна работа за тракийската кауза и запазване на тракийските идеали.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн