Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Заседание на Върховния комитет на СТДБ

Днес, 19 януари 2013 г. в Дома на тракийците в София се проведе редовно годишно събрание на Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества в България. Заседанието беше уважено от Кирил Йорданов - почетен председател на Варненското тракийско дружество и член на ВК на СТДБ и НВП Митрополит Кирил – член на ЦР на СТДБ, от председатели и членове на тракийски дружества от цялата страна. Заседанието на ВК на СТДБ беше ръководено от Милен Люцканов и ген. Тодор Бояджиев – заместник председатели на ЦР на СТДБ.

Събранието протече при следния дневен ред:

• Отчет за дейността на организацията през 2012 г.
• План - програма за дейността на СТДБ за 2013 г.
• Финансов отчет за 2012 г. и приемане на бюджет на СТДБ за 2013 г.
• Разни

Отчет за  дейността и финансов отчет за изтеклата 2012г. направи председателят на СТДБ Красимир Премянов. Мащабният аналитичен доклад, изнесен от председателя на Съюза бе оценен високо от всички изказали се, сред които Никола Инджов - член на ВК на СТДБ и на Редколегията на в. "Тракия", Кирил Йорданов, НВП Митрополит Кирил,  Гено Пухов – председател на ТД „Яни Попов” – Созопол, Ангел Коджаманов от Кърджали, М. Любчева – почетен председател на ТД „Антим I” в Бургас и член на ЦР на СТДБ, Елена Мурджева – председател на ТД „Одринска епопея” в Поморие, Елена Алекова – члена на ЦР на СТДБ, Калинка Згурова от Бургаското тракийско дружество, П. Мечева - председател на Старозагорското тракийско дружество и др.

В изказването си Никола Инджов акцентира на необходимостта тракийската организация да намери подходящата формула за участие в парламентарните избори, изхождайки от разбирането, че без  тракийски представители в парламента, няма кой да защитава тракийските интереси. Петра Мечева - председател на Старозагорското тракийско дружество и на ТЖС призова тракийци към активно участие в националния референдум за ядрена енергетика да гласуват за нейното бъдещо развитие. С активната си гражданска позиция се открои и Елена Алекова, която предложи СТДБ да публикува протестно писмо до ПАСЕ, на чието предстоящо заседание ще се обсъжда проекторешение, свързано с опит за дезинтеграция на българската нация и обявяването на помаци и македонци за етноси, отделни и различни от българския.

Върховният комитет прие Доклада (целият текст на доклада може да се прочете като кликнете на линка) и финансовия отчет за 2012 г., обсъди и прие План-програма за дейността и бюджет на СТДБ за 2013 г.

В т. Разни членовете на Върховния комитет обсъдиха и приеха:

Декларация – обръщение по повод честването на трите знаменателни годишнини – 100-годишнината от Балканската война, 100-годишнината от разорението на тракийските българи и 110-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание (целият текст може да се прочете като се кликне на линка)

Позиция за защита на основните човешки права и на имуществените интереси на българите от Източна Тракия и Мала Азия (целият текст може да се прочете като се кликне на линка)

 

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн