Архив - Новини 2011-2013
 
 


Тракийски дружества
Предстоящо заседание на Върховния комитет на СТДБ

На 19 януари 2013 г. от 10 ч. в заседателната зала на Съюза на тракийските дружества в България, ул. „Стефан Караджа“ 7А ще се проведе Общото събрание на Върховния комитет на СТДБ. То ще протече при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на СТДБ през 2012 г.

2.План-програма за работа на СТДБ през 2013 г.

3.Отчет на изпълнението на бюджет 2012 г.

4.Приемане на проектобюджета за 2013 г.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн