Архив - Новини 2016-2017
 
 


Тракийски дружества
Национална извънредна изборна конференция на Тракийския младежки съюз в България при СТДБ

На  13 май 2017 г.. в гр.София, ул. „Стефан Караджа” №7А  се проведе Национална извънредна изборна конференция на Тракийския младежки съюз в България (ТМСБ) при СТДБ.

Конференцията бе открита от заместник - председателя на ТМСБ - Десислава Костова, която информира присъстващите, че на основание чл.9 ал.4 вр. ал.1, 2 и 3 на чл. 9 от Статута на ТМСБ всички заинтересовани лица са уведомени по предвидения в Сатута начин – чрез публикация в национален ежедневник на 12 април 2017 г. и по електронна поща.

На конференцията присъстваха г-н Кр. Премянов - председател на СТДБ, чиято съставна структура е ТМСБ, и заместник - председателите на Централното ръководство на Съюза - ген. Тодор Бояджиев и Краснодар Беломорски.

Участие в конференцията взеха младежи от тракийските младежки дружества в Димитровград, Стара Загора, Созопол, Перник, Харманли, Свиленград, Хасково, гости от Бургас, Варна и др. С представените удостоверения от председателите на  тракийските дружества, бе установено, че е налице кворум.

Г-н.Премянов приветства делегатите на конференцията. В словото си той подчерта, че ръководството на Съюза на тракийските дружества в България няма да толерира прояви, насочени срещу единството на Съюза, призова младежите да поставят интересите на организацията над личните си такива и акцентира на част от важните прояви в дейността на СТДБ. Той подчерта готовността на ръководството на СТДБ да окаже пълно съдействие за развитието на младежкия съюз и подкрепа за неговите инициативи.

Ген. Бояджиев и Кр. Беломорски също приветстваха участниците в конференцията.

За водещ на конференцията беше предложена и избрана Николина Умурска от Димитровград, за секретар - Милена Апостолова от Созопол, за  преброител - Катя Бозмова от Харманли. Бе избрана и комисия по решенията в състав: Николай Хаджиев-Стара Загора-председател, Павел Петков-Димитровград и Златина Кнебел - Созопол. 

Конференцията прие отчета за дейността на ТМСБ за периода 1.03.2014-13.05.2017 г., изнесен от заместник-председателя Цанко Атанасов. По време на последвалата дискусия,  бяха направени предложения за изменения в Статута на ТМСБ. Предложенията бяха приети и са свързани с увеличаване на възрастта за членство в организацията от 39 на 42 години и допускането на съпредседателството като форма на управление на ТМСБ.

Беше избрано и ново ръководство в състав: съпредседатели: Десислава Костова от Димитровград и Цанко Атанасов от Стара Загора с мандат от 3 години. За членове на ръководството бяха избрани: Павел Петков Петков-Димитровград, Светла Тенева Славова-Димитровград, Петя Здравкова Колева-Стара Загора, Петър Иванов Иванов-Варна, Милена Николова Апостолова-Созопол, Стойно Ангелов Петров-Бургас.

Беше приета Декларация, в която се пледира за запазване единството на СТДБ и насочена срещу опити за неговото  разцепление. Чрез нея младите тракийци остро осъждат и се противопоставят на действията на някои председатели на дружества, насочени срещу нарушаване на целостта на Съюза, разграничават се от действията на досегашния  си председател Тодор Ангелов и обявиха неговото изключване от ТМСБ. Декларацията ще бъде публикувана на страниците на в-к „Тракия” и в местни ежедневници.

Веднага след приключване на Конференцията се проведе и първият Национален съвет на ТМСБ - мандат 2017-2020 г. За секретар на ТМСБ бе избрана Красимира Иванова от Харманли.

Приета бе национална програма за 2017 г. и приоритетите на ТМСБ, насочени към единството на СТДБ, изграждането на нови дружества и укрепване на старите, както и активна работа с младите хора.

 
       
 
© 2011 - Съюз на Тракийските Дружества в България
уебдизайн